Sponzori

Naše Centrum pre deti a rodiny podporujú rôzne organizácie, ktoré nám pomáhajú s financovaním, organizovaním a plánovaním rôznych akcií pre deti. Zo srdca všetkým ďakujeme

                                                                           VIANOCE 2022

Srdečne ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí našim deťom spríjemnili vianočný čas finančným príspevkom alebo peknými darmi. Vážime si to.

 
  •  LPP Slovakia, s. r. o.,
  • Univerzitná odborová organizácia Technickej univerzity vo Zvolene
  • ďakujeme.sk 
  • Brigáda vzdušných síl Zvolen
  • Nadácia Dobrý skutok
  • Silvia Schmidtova
  • ľubene.sk
  • VLM SR Pliešovce
 
                                                                
                                                                        PROJEKT VOLKSWAGEN
                                                                       Správa z projektu Volkswagen                   
 

PROJEKT – Život mladých pod kontrolou

  1. Počúvadlo
  2. Minizáhradka, sporiaci program, finančná gramotnosť