Ročný plán

Ročný plán aktivít organizovaných odborným tímom Centra pre deti a rodiny Hriňová, rok 2024:

  Január   Nakresli rok
 Február   Hrám, hráš, hráme
 Marec   Čítaš, čítam, čítame
 Apríl   Bez príboru
 Máj   Olympiáda
 Jún   Oslavujem, oslavuješ, oslavujeme
 Júl   Prázdninová činnosť, prevencie
 August   Prázdninová činnosť, prevencie
 September   Spolupracujem, spolupracuješ, spolupracujeme
 Október   Šarkaniáda
 November   Rekordéri
 December   Posuň dobrý skutok

Ročný plán aktivít organizovaných odborným tímom Centra pre deti a rodiny Hriňová, rok 2023:

 Február   Pečie celé CDR
 Marec   Číta celé CDR 
 Apríl   Cvičí celé CDR
 Máj   Šetrí celé CDR – Deň finančnej gramotnosti
  Preteky turistickej zdatnosti v CDR Hriňová
 Jún   Baví sa celé CDR – Deň detí
  Teambuildingové aktivity
 Júl   Prevencia sociálno – patologických javov
 August   Tábor zameraný na finančnú gramotnosť
 September   Spolupracuje celé CDR
 Október   Výletuje celé CDR
 November
December
  Háda celé CDR
  Adventné výzvy
  Vianočný večierok