Samostatné usporiadané skupiny

V našom centre pre deti a rodinu funguje päť samostatných usporiadaných skupín rodinného typu. Každá má vlastné priestory, hospodárenie či program na voľný čas. Všetci sa však navzájom poznáme a stretávame sa aj na spoločných akciách Centra.