História

28.10. 1958

do budovy niekdajšej školy prišla Júlia Plevová, ktorá mala za úlohu pripraviť budovu a celý areál bývalej školy na to, aby tu mohol vzniknúť detský domov pre chlapcov. Predtým bola budova bola školou, len počas vojny a presunu fronty slúžila ako poľná nemocnica

 

19. 3. 1959

prišlo do detského domova „29 synov Mamky Plevovej“ Pracovalo sa v jednej výchovnej skupine /dopoludnia – popoludní/. Jeden vychovávateľ pracoval každý druhý deň. Po výstavbe pavilónov II.ZŠ sa začalo s jednosmenným vyučovaním. Deti sa ráno vyprevadili do školy začiatok práce vychovávateľov sa presunul od 12.00 – 18.00, potom preberal službu nočný vychovávateľ. Treba spomenúť, že v tomto období sa kúrilo v kachliach tzv. „petríkoch“, na umývanie slúžili spoločné liatinové válovy a ako WC boli v priestoroch terajšej drevárky betónové latríny. Výchovná činnosť pozostávala s : pracovnej, sebaobslužnej, hudobnej, výtvarnej, literárnej, športovej zložky, neskôr bolo aj sledovanie TV a najmä pomoc pracovníkom na zveľaďovaní areálu Ded

 

1971

V tomto období nastal vo výchove domova veľký tresk. Do domova bolo prijaté prvé dievča, práca sa rozdelila do dvoch výchovných skupín. Centrum pre deti a rodiny sa preklasifikoval z chlapčenského Ded na Ded internátneho typu s heterogénnymi skupinami, kde sa už v tedy snažilo o zachovávanie súrodeneckých väzieb. Všetci zamestnanci povinne prešli školením nového školského systému a zložiek, ktoré si vyžadoval bývalý systém.

 

1980 sa stala riaditeľkou p. Mária Škrabáková

Napriek tomu, že sme boli domov internátneho typu, mohli sme byť vďační, že sme boli malým zariadením a snahy pani riaditeľky od začiatku viedli k tomu, že naše centrum pre deti a rodiny nebol inštitúciou, ale bol akousi väčšou rodinou. Zveľadil s areál Ded, konečne sme sa dočkali ihriska, hojdačiek a preliezačiek, vo vnútri sa urobili nevyhnutné úpravy na skultúrnenie života detí. Vo výchovnom systéme boli všetci vychovávatelia a zamestnanci preškolený podľa potrieb výchovy. Známe sú metodické dni pod vedením Miroslava Valicu a Mirona Zelinu.

 

Takto sa menila budova centra pre deti a rodiny:

 

2001

Vďaka transformačným snahám okolia sme už v roku 2001 začali s priestorovou transformáciou Ded na rodinný typ v budúcej 3. vých. skupine, 2002 – 2003 v I. výchovnej skupine, 2004 sa dorobila 2. vých. skupina . Po rozdelení detí a zamestnancov do troch výchovných skupín prešli zamestnanci školením PRIDu a od roku 2005 sme boli Ded s prvkami rodinného typu. Mali sme tri výchovné skupiny po 10 detí, o ktoré sa staralo 5 stálych zamestnancov. V septembri 2006 došlo k zlúčeniu nášho Ded s Ded Dúhový most v Cerove a nám tým pádom pribudla 4. samostatná usporiadaná skupina v Korytárkach. Táto skupina bola otvorená pred Vianocami 2006, deti sa však nasťahovali až v januári 2007.

 

2009

sme vytvorili 3 profesionálne rodiny, v ktorých máme umiestnených 6 detí.