História

28.10. 1958
– do budovy niekdajšej školy prišla Júlia Plevová, ktorá mala za úlohu pripraviť budovu a celý areál bývalej školy na to, aby tu mohol vzniknúť detský domov pre chlapcov. Predtým bola budova bola školou, len počas vojny a presunu fronty slúžila ako poľná nemocnica

19. 3. 1959
– prišlo do detského domova „29 synov Mamky Plevovej“. Pracovalo sa v jednej výchovnej skupine (dopoludnia – popoludní). Jeden vychovávateľ pracoval každý druhý deň. Po výstavbe pavilónov II.ZŠ sa začalo s jednosmenným vyučovaním. Deti sa ráno vyprevadili do školy, začiatok práce vychovávateľov sa presunul od 12.00 – 18.00, potom preberal službu nočný vychovávateľ. Treba spomenúť, že v tomto období sa kúrilo v kachliach, tzv. „petríkoch“, na umývanie slúžili spoločné liatinové válovy a ako WC boli v priestoroch terajšej drevárne betónové latríny. Výchovná činnosť pozostávala z: pracovnej, sebaobslužnej, hudobnej, výtvarnej, literárnej, športovej zložky, neskôr bolo aj sledovanie TV a najmä pomoc pracovníkom na zveľaďovaní areálu Ded

1971
– v tomto období nastal vo výchove domova veľký tresk. Do domova bolo prijaté prvé dievča, práca sa rozdelila do dvoch výchovných skupín. Detský domov sa preklasifikoval z chlapčenského na detský domov internátneho typu s heterogénnymi skupinami, kde sa už vtedy usilovali o zachovávanie súrodeneckých väzieb. Všetci zamestnanci povinne prešli školením nového školského systému a zložiek, ktoré si vyžadoval bývalý systém.

1980 sa stala riaditeľkou p. Mária Škrabáková
– napriek tomu, že sme boli domov internátneho typu, mohli sme byť vďační, že sme boli malým zariadením a snahy pani riaditeľky od začiatku viedli k tomu, že detský domov nebol len inštitúciou, ale aj akousi väčšou rodinou. Pod vedením pani riaditeľky bol zveľadený areál detského domova, konečne sme sa dočkali ihriska, hojdačiek a preliezačiek. Vo vnútri sa urobili nevyhnutné úpravy na zlepšenie podmienok života detí. Vo výchovnom systéme boli všetci vychovávatelia a zamestnanci preškolení podľa potrieb výchovy. Známe sú metodické dni pod vedením Miroslava Valicu a Mirona Zelinu.

2000 sa stal riaditeľom Mgr. Miroslav Bahleda
– v roku 2001 sme začali s transformáciou na rodinný typ, detský domov sa rozšíril o jednu výchovnú skupinu. Prebiehali úpravy priestorov, zrušila sa centrálna kuchyňa a jedáleň. Skupiny začali fungovať ako samostatné bytové jednotky. Po rozdelení detí a zamestnancov do troch výchovných skupín prešli zamestnanci školením PRIDu a od roku 2005 sme boli detský domov s prvkami rodinného typu. Mali sme tri výchovné skupiny po 10 detí, o ktoré sa staralo 5 stálych zamestnancov. V septembri 2006 došlo k zlúčeniu nášho detského domova s Detským domovom v Cerove a nám tým pádom pribudla 4. výchovná skupina v Korytárkach. Táto skupina bola otvorená pred Vianocami 2006, deti sa však nasťahovali až v januári 2007.

2009
– sme vytvorili 3 profesionálne rodiny, v ktorých sme mali umiestnených 6 detí.