Kontakty

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A KONTAKTY
Poverená riadením Centra pre deti a rodiny Hriňová:
Mgr. Eva Kamenská
tel. č.: 0918 509 701
            0918 667 969
e-mail: centrum@cdrhrinova.sk
 

Vedúca úseku starostlivosti o dieťa / sociálna pracovníčka:

 

Sociálne pracovníčky:
pohotovostný tel. kontakt: 0918 752 520
Mgr. Eva Kamenská (vedúca úseku starostlivosti o dieťa)
tel. č.: 0918 667 969, 045/2433002
email: socialna@cdrhrinova.sk
Mgr. Jana Púpavová 
tel. č.: 0918 419 630, 045/2433002
email: socialna2.dedhrinova@gmail.com

Ekonomický úsek:
Zlatica Olšiaková
Bc. Kamila Žilková   
    0
918418343
Katarína Klembalová   
0918419210
Ing. Lucia Sedliaková
tel. 045/5497193, 045/2433004,
e-mail: centrum@cdrhrinova.sk

Ambulancia – terénni pracovníci: 

tel.č.: 

tel. č.: 
email: 

 
ODBORNÝ TÍM:
Mgr. Veronika Bahledová (špeciálny pedagóg)
tel. č.: 0903 478 602 ,  nikabahledova@gmail.com
Mgr. Martina Hukelová (psychológ)
tel. č.: 0904 658 653, martinim@centrum.sk
Mgr. Eva Malčeková (psychológ)
tel. č.:0902208863,   evamalcek@gmail.com

Údržba, šoféri:
Ladislav Golian
Štefan Kýpeť

SAMOSTATNÉ USPORIADANÉ VÝCHOVNÉ SKUPINY:

I. samostatná usporiadaná výchovná
skupina Hriňová
Anna Filipiaková (zodpovedný vychovávateľ) 0918 509 703
Anna Krupová (pedagogický vychovávateľ 1.vsdedhrinova@gmail.com
Ľubica Krnáčová (pedagogický vychovávateľ)   
Tatiana Peťková (samostatný vychovávateľ)  
Mgr. Jana Uhrinová (samostatný vychovávateľ)  
Martin Malček (samostatný vychovávateľ)  
II. samostatná usporiadaná výchovná
skupina Hriňová
Mgr.Marianna Šufliarska (zodpovedný vychovávateľ) 0908 261 455
Mgr. Adriana Mitterová (pedagogický vychovávateľ) 2.vsdedhrinova@gmail.com
Mgr. Juraj Dudáš (pedagogický vychovávateľ)  
Renáta Krkošková (samostatný vychovávateľ)  
Janka Marková (samostatný vychovávateľ)  
 Bc. Katarína Šuleková (samostatný vychovávateľ)  
III. samostatná usporiadaná výchovná
skupina Detva
Mgr. Monika Hukelová (zodpovedný vychovávateľ) 0918 509 704
Anna Priadková (pedagogický vychovávateľ) 3.vsdedhrinova@gmail.com
Bc. Bibiana Mišíková(pedagogický vychovávateľ)  
Mária Franeková (samostatný vychovávateľ)  
Maroš Práznovský (samostatný vychovávateľ)  
Jolana Hedvigyová (samostatný vychovávateľ)  
IV. samostatná usporiadaná výchovná
skupina Korytárky
Mgr. Marianna Fekiačová (zodpovedný vychovávateľ) 0918 509 702
Mgr. Petra Gombalová (pedagogický vychovávateľ) dedkorytarky@gmail.com
Mgr. Drahomíra Máliková (pedagogický vychovávateľ)  
Slavomíra Peknušiaková (samostatný vychovávateľ)  
Anna Kužmová (samostatný vychovávateľ)  
Veronika Nôtová (samostatný vychovávateľ)  
V. samostatná usporiadaná výchovná
skupina Panické Dravce
Mgr. Zuzana Purdeková (zodpovedný vychovávateľ) 0918 667 258
Mgr. Dominika Kuricová (pedagogický zamestnanci) ded.panicke.dravce@gmail.com
Katarína Stanciová (pedagogický zamestnanci)  
Lucia Krnáčová (samostatný vychovávateľ)  
Rita Novoroľník (samostatný vychovávateľ)  
Radoslava Kancková (samostatný vychovávateľ)