KONTAKTY

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A KONTAKTY CENTRA PRE DETI A RODINY HRIŇOVÁ:
 
RIADITEĽKA CENTRA PRE DETI A RODINY HRIŇOVÁ:
 
Mgr. Jana Bohušová tel. č.: 0918 509 701 e-mail: riaditel@cdrhrinova.sk 

Adresa: Krivec 171, 962 05 Hriňová

 

SOCIÁLNE PRACOVNÍČKY:

Vedúca úseku starostlivosti o dieťa/ sociálna pracovníčka Mgr. Eva Kamenská tel. č.: 0918 667 969 e-mail: socialna@cdrhrinova.sk
    tel.č.:045/2433002  
sociálna pracovníčka Mgr. Jana Púpavová tel.č.: 0918 419 630 e-mail: socialna2.dedhrinova@gmail.com
    tel. č.: 045/2433002  
pohotovostný tel. kontakt   tel. č.: 0918 752 520  

EKONOMICKÝ ÚSEK:

Zlatica Olšiaková tel. č.: 045/2433004 e-mail: centrum@cdrhrinova.sk
Bc. Kamila Žilková tel. č.: 0918 418 343 e-mail: centrum@cdrhrinova.sk
  tel. č.: 045/2433001  
Katarína Klembalová tel. č.: 0918 419 210 e-mail: centrum@cdrhrinova.sk
  tel. č.: 045/2433004  
Ing. Lucia Sedliaková tel. č.: 045/2433001 e-mail: centrum@cdrhrinova.sk

AMBULANTNÍ – TERÉNNI PRACOVNÍCI: 

terénny sociálny pracovník

psychológ

Mgr. Katarína Hrončeková

Mgr. Jana Hroncová

tel. č.: 0918 876 214

tel. č.: 0918 894 847

e-mail: socialnapracacdr@gmail.com

e-mail: socialnapracacdr@gmail.com

koordinátor sociálnej práce (SRK) Bc. Veronika Liptáková tel. č.: 0918 876 214 e-mail: socialnapracacdr@gmail.com

ODBORNÝ TÍM: 

špeciálny pedagóg Mgr. Veronika Bahledová tel. č.: 0903 478 602 e-mail: nikabahledova@gmail.com
psychológ Mgr. Martina Hukelová tel. č.: 0904 658 653 e-mail: martinim@centrum.sk
psychológ Mgr. Eva Malčeková tel. č.: 0902 208 863 e-mail: evamalcek@gmail.com

SAMOSTATNÉ USPORIADANÉ VÝCHOVNÉ SKUPINY:

I. samostatná usporiadaná výchovná
skupina Hriňová
0918 509 703 1.vsdedhrinova@gmail.com
II. samostatná usporiadaná výchovná
skupina Hriňová
0908 261 455 2.vsdedhrinova@gmail.com
III. samostatná usporiadaná výchovná
skupina Detva
0918 509 704 3.vsdedhrinova@gmail.com
IV. samostatná usporiadaná výchovná
skupina Korytárky
0918 509 702 dedkorytarky@gmail.com
V. samostatná usporiadaná výchovná
skupina Panické Dravce
0918 667 258 ded.panicke.dravce@gmail.com


ÚDRŽBARI, ŠOFÉRI:

Ladislav Golian
Štefan Kýpeť