Podporili sme

Letná činnosť detí v roku 2016

Leto je čas pohody a oddychu a preto sme sa rozhodli, že prispejeme každej skupine určitou sumou na letnú činnosť.

  • 1. výchovnej skupine pomohla pridelená suma dofinancovať trojdňový pobyt v Štúrove. Všetkým sa páčilo a deti aj tety prišli veľmi spokojné.
  • tety a deti z 3. skupiny boli na trojdňovom výlete na Margite – Ilone.
  • 4. skupina sa vybrala na výlet na plážové kúpalisko v Banskej Bystrici.

 

Preteky turistickej zdatnosti

Naše deti sa každoročne zúčastňujú pretekov turistickej zdatnosti detských domovov (PTZ). Je to príležitosť kde môžu prezentovať svoju fyzickú zdatnosť ale aj vedomosti najmä z prírodovedy či zemepisu. Dva roky po sebe sa im podarilo získať prvé miesto v rámci celého Slovenska. Toto podujatie trvá 3 dni a sú s nim spojené výdavky na ubytovanie, cestovanie, štartovné, stravovanie a.i. Preto naše OZ prispelo malou čiastkou, aby sa mohli zúčastniť všetky deti ktoré mali záujem.