Vychádzka na Klopotovo.

Nádherné slnečné počasie nás vytiahlo na jarnú vychádzku na Klopotovo. Cestou sme sa kochali rozkvitnutou prírodou. Na vrchu Klopotova pri Krížovej ceste sme sa pomodlili, občerstvili sa a oddýchli si. Cesta späť nám ubehla rýchlo. Celkom sme prešli 10 km. Na jednotku to zvládla aj malá Vikinka.