Odborný tím

Preventistická chata 2017

Aj počas tohtoročných letných prázdnin sa nám podarilo spolu s Jankou (našou sociálnou pracovníčkou) zorganizovať chatu pre naše deti. Venovali sme sa rôznym aktivitám, ktoré boli zamerané na prevenciu ohľadom užívania alkoholu, šikanovania, násilia a tiež kamarátskym a partnerským vzťahom. Pobyt na chate sme realizovali v dvoch turnusoch – od 10.07. do 13.07.2017 pre mladšie deti a od 13.07. do 16.07. 2017 pre deti od 16 do 18 rokov. Ďakujeme za spoluprácu všetkým, ktorí nás v tomto projekte podporujú.

Leto 2016

Počas tohoročných letných prázdnin sme sa rozhodli spolu s našou sociálnou pracovníčkou Jankou zorganizovať chatu, kde sme sa venovali aktivitám zameraným na prevenciu proti alkoholu, šikanovaniu a násiliu a sexualitu. Chata sa uskutočnila v čase od 11. 7. do 17. 7. a bola robená v dvoch „turnusoch“: od 11 – 14.7. pre deti od 15 – 17 rokov a v čase od 14. – 17. 7. deti od 17 – 20 rokov. Obe skupiny boli skvelé a ďakujeme im za čas, ktorý sme spolu strávili 🙂 Fotky nájdete pod článkom 🙂

 

Preventistická chata 2016