OZ Slnečnica pri centre pre deti a rodinu v Hriňovej

Ak by ste nám mohli a chceli prispieť neváhajte nás kontaktovať:

OZ SLNEČNICA pri CPDaR v Hriňovej
Krivec 171,
96205 Hriňová

Telefón:
0918 667 969
045/243 3002,                  

email:
socialna@dedhrinova.eu

Číslo účtu:
SK77 0200 0000 0029 9314 0559

IČO: 42198348

Sponzorský príspevok privítame v podobe, ktorá Vám najviac vyhovuje: – priame financie prevodom na účet  OZ Slnečnica, – produkty Vašej firmy (budú použité ako vecné ceny na pretekoch), – reklamné predmety Vašej firmy (budú použité ako vecné ceny na pretekoch), – propagačná pomoc, – a iné, po vzájomnej dohode