Kontakty

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A KONTAKTY
Riaditeľ:
Mgr. Miroslav Bahleda
t.č.: 0918 509 701
e-mail: ded.hrinova171@gmail.com
ded.hrinova@post.sk
 

Vedúca úseku starostlivosti o dieťa / sociálna pracovníčka:
Mgr. Eva Kamenská
t.č.: 045/24 33 002, 0918 667 969
e-mail: socialna@cdrhrinova.sk

 

Sociálne pracovníčky:
pohotovostný tel. kontakt: 0918 752 520
Mgr. Eva Kamenská (vedúca úseku starostlivosti o dieťa)
email: socialna@cdrhrinova.sk
tel. č.: 0918 667 969, 045/2433002
Mgr. Jana Gombalová 
tel. č.: 0918 419 630, 045/2433002
email: socialna2.dedhrinova@gmail.com

Ekonomický úsek:
Zlatica Olšiaková
Bc. Kamila Žilková   
0
918418343
Katarína Klembalová   
0918419210
Ing. Lucia Sedliaková
tel. 045/5497193, 045/2433004,
e-mail: ded.hrinova@post.sk

Ambulancia – terénni pracovníci: 
Mgr. Eva Očenášová
tel.č.: 0918 876 214

Mgr. Dominika Kuviková
tel. č.: 0918 894 847
email: socialnapracacdr@gmail.com 

 
ODBORNÝ TÍM:
Mgr. Veronika Bahledová (špeciálny pedagóg)
tel. č.: 0903 478 602 ,  nikabahledova@gmail.com
Mgr. Martina Hukelová (psychológ)
tel. č.: 0904 658 653, martinim@centrum.sk
Mgr. Eva Malčeková (psychológ)
tel. č.:0902208863,   evamalcek@gmail.com

Údržba, šoféri:
Ladislav Golian
Štefan Kýpeť

SAMOSTATNÉ ÚSPORIADANÉ VÝCHOVNÉ SKUPINY

I. samostatná usporiadaná výchovná
skupina Hriňová
Anna Filipiaková (zodpovedný vychovávateľ) 0918 509 703
Anna Krupová (pedagogický vychovávateľ 1.vsdedhrinova@gmail.com
Ľubica Krnáčová (pedagogický vychovávateľ)   
Tatiana Peťková (pomocný vychovávateľ)  
Mgr. Jana Uhrinová (pomocný vychovávateľ)  
Martin Malček (pomocný vychovávateľ)  
II. samostatná usporiadaná výchovná
skupina Hriňová
Mgr.Marianna Šufliarska (zodpovedný vychovávateľ) 0908 261 455
Mgr. Adriana Mitterová (pedagogický vychovávateľ) 2.vsdedhrinova@gmail.com
Mgr. Juraj Dudáš (pedagogický vychovávateľ)  
Renáta Krkošková (pomocný vychovávateľ)  
Janka Marková (pomocný vychovávateľ)  
 Bc. Katarína Šuleková (pomocný vychovávateľ)  
III. samostatná usporiadaná výchovná
skupina Detva
Mgr. Monika Hukelová (zodpovedný vychovávateľ) 0918 509 704
Anna Priadková (pedagogický vychovávateľ) 3.vsdedhrinova@gmail.com
Mgr. Bibiana Mišíková(pedagogický vychovávateľ)  
Mária Franeková (pomocný vychovávateľ)  
Maroš Práznovský (pomocný vychovávateľ)  
Jolana Hedvigyová (pomocný vychovávateľ)  
IV. samostatná usporiadaná výchovná
skupina Korytárky
Mgr. Marianna Fekiačová (zodpovedný vychovávateľ) 0918 509 702
Mgr. Mária Malatincová (pedagogický vychovávateľ) dedkorytarky@gmail.com
Mgr. Drahomíra Máliková (pedagogický vychovávateľ)  
Slavomíra Peknušiaková (pomocný vychovávateľ)  
Anna Kužmová (pomocný vychovávateľ)  
Veronika Nôtová (pomocný vychovávateľ)  
V. samostatná usporiadaná výchovná
skupina Panické Dravce
Mgr. Zuzana Purdeková (zodpovedný vychovávateľ) 0918 667 258
Mgr. Dominika Kuricová (pedagogický zamestnanci) ded.panicke.dravce@gmail.com
Katarína Stanciová (pedagogický zamestnanci)  
Lucia Krnáčová (pomocný vychovávateľ)  
Rita Novoroľník (pomocný vychovávateľ)  
Radoslava Kancková (pomocný vychovávateľ)